IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny"

 

Szczegółowy program konferencji

Środa 16.06.2010

12.00 – 13.45 Uroczyste otwarcie Konferencji
 • powitanie Gości
 • referat generalny - J. Andruszkiewicz, Ł. Jeżyński (PSE Operator SA) - Ocena wystarczalności generacji energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • obiad
  Rozpoczęcie Obrad
14.00 – 18.00 Sesja plenarna I

Panel tematyczny A – Sytuacje awaryjne w KSE, nowe połączenia KSE z sąsiednimi systemami
 
 • W. Rojewski, M. Sobierajski, (Politechnika Wrocławska), P. Piechocki (PSE Zachód SA), S. Pokora (PSE Operator SA) Kaskadowa awaria napięciowa w środkowo-zachodniej części KSE w dniu 4 lipca 2009 r.
 • J. Bargiel, W. Goc, P. Sowa, B. Teichman (Politechnika Śląska), T. Sierociński (Vattenfall Gliwice) Ryzyko awarii w lokalnych systemach rozdzielczych
 • A. Kurpiewski (LitPol Link Sp. z o.o.) Elektroenergetyczne połączenie Litwy z Polską - LitPol Link

 Panel tematyczny B – Obrona i odbudowa w świetle regulacji organizacyjno-prawnych
 
 • R. Kuczyński, R. Kielak (PSE Operator SA), ENTSO-E RGCE (ex. UCTE) Operation Handbook Policy 5 i Policy 8 – wnioski i zalecenia w zakresie planów obrony i odbudowy dla użytkowników systemu
 • K. Sroka, I. Grządzielski (Politechnika Poznańska), M. Andruszkiewicz (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Sp. k.) Regulacje prawne i organizacyjne zapewniające prawidłowy przebieg restytucji po awarii systemowej
 • K. Hajdrowski (ENEA Operator Sp. z o.o.) Realizacja wymiany informacji oraz współpraca ENEA Operator Sp. z o.o. ze sztabami zarządzania kryzysowego w sytuacji awarii rozległych

 Panel tematyczny C – Wymagania stawiane źródłom wytwórczym w procesie obrony i odbudowy
 
 • G. Pasiut, J. Rychlak, R. Kielak (PSE Operator SA) Weryfikacja zdolności jednostek wytwórczych do udziału w procesie obrony i odbudowy zasilania KSE, w świetle zapisów IRiESP
 • K. Dobrzyński, J. Klucznik, Z. Lubośny (Politechnika Gdańska) Układy regulacji turbin parowych w procesie odbudowy systemu elektroenergetycznego
 • R. Małkowski, A. Zbroński (Politechnika Gdańska) Koordynacja algorytmów działania regulatora transformatora blokowego z wieloparametrowym regulatorem generatora
18.00 - 18.30 Dyskusja, komunikaty
19.00 Uroczysta kolacja koleżeńska – wystąpienia gości, część artystyczna

Czwartek 17.06.2010

9.00 - 13.00 Wycieczka techniczno-krajoznawcza
Parowozownia i piknik w Skansenie w Wolsztynie
14.00 Obiad
15.00 – 19.00 Sesja plenarna II
c.d panelu tematycznego C
 
 • P. Kacejko, P. Pijarski (Politechnika Lubelska) Ocena możliwości farm wiatrowych w zakresie oddziaływania na warunki napięciowe w rozległym obszarze sieciowym 110 kV
 • K. Marszałkiewicz, K. Sroka, I.Grządzielski (Politechnika Poznańska) Możliwości pracy bloków energetycznych elektrociepłowni z wydzielonymi wyspami obciążeniowymi
 • P. Komarnicki, G. Müller (Instytut IFF Fundacji Fraunhofera w Magdeburgu, Niemcy)E-Car jako aktywny element sieci elektrycznej

 


Panel tematyczny D - Rola testów i prób systemowych sprawdzających przydatność źródeł wytwórczych w procesie obrony i odbudowy
 
 • Robert Kielian, M. Lipiński (IASE sp. z o.o.), St. Siedlecki, J. Watrakiewicz (ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA) Modernizacja układów regulacji mocy czynnej bloków energetycznych ENERGA Elektrownia Ostrołęka dla nowej identyfikacji pracy wyspowej
 • M. Karwowski, (PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.), M. Komarzyniec (ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.), A. Kurzyński (ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o) Eksperyment uruchomienia Elektrociepłowni Bydgoszcz II z Elektrowni Wodnej Koronowo
 • I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka (Politechnika Poznańska), J. Borodynko (PGE Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A.) Testy sprawdzające dla samostartującej elektrowni wodnej Dychów - instrukcje podania napięcia i mocy rozruchowej do elektrowni cieplnych
 • M.Komarzyniec, A. Ordon („Energopomiar” Sp. z o.o.), A. Kurzyński (ZPBE „Energopomiar-Elektryka” Sp. z o.o.), L. Zych (PGE Energia Odnawialna S.A.)Elektrownia Wodna Solina – źródło napięcia i mocy rozruchowej podczas odbudowy zasilania KSE

 


Panel tematyczny E – Sterowanie i automatyka w procesie obrony i odbudowy
 
 • Ch. O. Heyde, Z. A. Styczynski, (Uniwersystet w Magdeburgu, Niemcy), R. Krebs, E. Lerch (Siemens AG, Erlangen, Niemcy) Zapobieganie blackoutom dzięki użyciu systemu DSA ze szczególnym uwzględnieniem analizy działań zabezpieczających w warunkach utraty stabilności napięciowej
 • W. Szaniawski (ELKOMTECH S.A.) Działanie zabezpieczeń częstotliwościowo-napięciowych w warunkach zakłóceń w sieci elektroenergetycznej
19.00 - 19.30 Dyskusja, komunikaty
20.00 Spotkanie biesiadne przy grillu

Piątek 18.06.2010

9.30 - 12.00 Sesja plenarna III
c. d. panelu tematycznego E
 
 • R. Kowalak, R. Zajczyk (Politechnika Gdańska) Wpływ kompensatorów energoelektronicznych zainstalowanych w określonych punktach KSE na awarię napięciową
 • S. Robak, J. Wasilewski (Politechnika Warszawska) Wybrane aspekty działań prewencyjnych w procesie obrony systemu elektroenergetycznego
 • O. Skrypnyk, T.Tovstyak (ELEKS Software), V.Konoval (Lviv Polytechnic National University) Analysis of long electromechanical transients treatment based on the implement systems to control the frequency and Power, thermal and emergency automatic
 • G. Grzegorzyca (ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.) Efektywność realizacji procesów łączeniowych systemów elektroenergetycznych (SEE)
 • J. Lorenc (Politechnika Poznańska), R. Welenc (Doktorant PP) Skuteczność działania automatyki SCO w obronie przed blackout’em wydzielonej wyspy elektroenergetycznej
 • P. Naculak, W. Pieprzyk (ENEA Operator Sp. z o.o.) Ocena stanu technicznego automatyki SCO w sieci ENEA Operator
12.00 - 12.30 Dyskusja, komunikaty
12.30 - 13.30 Podsumowanie Konferencji, przyjęcie wniosków
13.30 Obiad
15.00 Wyjazd uczestników

 

 

Ramowy program konferencji można pobrać tutaj

 

Szczegółowy spis referatów można pobrać tutaj