Patronaty

Ministerstwa Gospodarki    link

 

Komisji Nauk Elektrycznych O/PAN w Poznaniu

 

Organizator

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej

 

Współorganizatorzy

PSE Operator SA- Partner merytoryczny Konferencji
PSE-Zachód SA
ENEA Operator Sp. z o.o.
Dalkia Poznań ZEC SA

 

 

Patronaty medialne

Kwartalnik naukowo-techniczny
"ELEKTROENERGETYKA - Współczesność i Rozwój"
Wydawca - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
www.elektroenergetyka.org