Patronaty:

POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W POZNANIU - link

Patronaty medialne:

Wiadomości Elektrotechniczne - link

Energetyka

Elektroenergetyka

Współorganizatorzy:

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA - link

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. - link

ENEA WYTWARZANIE SA - link

VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC SA - link