Prace pracowników IE PP

 

119. I. Grządzielski, K. Sroka, J. Pic, A. Łacny, D. Radsak: Praca bloku ciepłowniczego BC50 elektrociepłowni w wydzielonym układzie wyspowym. Acta Energetica 2016 (przyjęty do druku, wyróżniony podczas obrad Konferencji APE’15).

118. I. Grządzielski, K. Sroka, A. Łacny: Wydzielanie układu wyspowego zasilanego z bloku elektrociepłowni EC II Karolin w warunkach obrony krajowego systemu elektroenergetycznego . Wiadomości Elektrotechniczne, nr 3, 2015, ss. 45-52, ISSN 0043-5112.

117. K. Sroka, I. Grządzielski, , A. Łacny: Eksperyment systemowy wydzielania układu wyspowego z blokiem ciepłowniczym BC50 w Elektrociepłowni Karolin. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, 2015, ss. 23-28, ISSN 0043-5112.

116. K.Sroka, I.Grządzielski, K.Marszałkiewicz, A.Łacny: Eksperyment systemowy wydzielenia wyspy obciążeniowej z blokiem ciepłowniczym BC-50 w Elektrociepłowni Karolin. Monografia- BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Edycja 2014, Komisja Nauk Elektrycznych Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, redakcja Andrzej Demenko, Józef Lorenc, Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, Poznań - 2014, ISBN: 978-83-7712-100-9 ss. 55-70.

115. I.Grządzielski , K.Sroka , A.Łacny:   Możliwości wydzielenia układu wyspowego zasilanego z bloku elektrociepłowni EC II Karolin w stanach rozległej awarii systemowej. Monografia - BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Edycja 2014, Komisja Nauk Elektrycznych Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, redakcja Andrzej Demenko, Józef Lorenc, Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, Poznań - 2014, ISBN: 978-83-7712-100-9 ss. 37-53.

114. I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka:   Operation of starting path from Hydro Power Plant Dychów to Thermal Power Plant Dolna Odra – simulation study. Monografia - SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM Edition 2014, Electrical Science Commission Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences, Edited by Andrzej Demenko, Józef Lorenc , Scientific Publishers OWN – Poznań 2014, ISBN: 978-83-7712-096-5, ss. 141-152.

113. I.Grządzielski , K.Marszałkiewicz , K.Sroka, J.Borodynko:   Self-start and bringing voltage and start-up power from Hydro Power Plant Dychów to Thermal Power Plant Dolna Odra - system test. Monografia - SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM Edition 2014, Electrical Science Commission Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences, Edited by Andrzej Demenko, Józef Lorenc , Scientific Publishers OWN – Poznań 2014, ISBN: 978-83-7712-096-5,ss. 127-139.

112. K.Sroka, I.Grządzielski, M.Andruszkiewicz:   Legal regulations and organisational solutions ensuring the proper course of the system restoration process following a blackout. Monografia - SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM Edition 2012, Electrical Science Commission Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences, Edited by Andrzej Demenko, Józef Lorenc , Scientific Publishers OWN - Poznań 2012, ISBN 978-83-7712-072-9, ss. 137-152.

111. K. Marszałkiewicz, K.Sroka, I.Grządzielski:   Separated operation of thermal-electric power plant blocks with load islands. Monografia- SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM Edition 2012, Electrical Science Commission Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences, Edited by Andrzej Demenko, Józef Lorenc , Scientific Publishers OWN - Poznań 2012, ISBN 978-83-7712-072-9:ss. 31-42.

110. I.Grządzielski, K.Marszałkiewicz, K.Sroka, J.Borodynko:   Check tests and system trials as a base for detailed instructions on bringing voltage and start-up power from self-starting power plants. Monografia- SAFETY OF THE POLISH POWER SYSTEM Edition 2012, Electrical Science Commission Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences, Edited by Andrzej Demenko, Józef Lorenc , Scientific Publishers OWN - Poznań 2012, ISBN 978-83-7712-072-9:ss.7-22.

109. Grządzielski I., Sroka K., A. Łacny:   Praca wyspowa elektrociepłowni miejskiej w warunkach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R90, nr 3, 2014, ss.36-45, ISSN 0033-2097.

108. I. Grządzielski , K. Sroka, K. Marszałkiewicz:   Samostart i podanie napięcia oraz mocy rozruchowej z elektrowni wodnej Dychów do elektrowni Dolna Odra – próba systemowa. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), nr 9, 2012 r., ss.16-21, ISSN 0033-2097.

107. K.Marszałkiewicz, K.Sroka, I.Grządzielski:  Możliwości pracy bloków energetycznych elektrociepłowni z wydzielonymi wyspami obciążeniowymi. ENERGETKA, Zeszyt tematyczny XX, 2010, ss.108-113, ISSN 0013-7294

106. I. Grządzielski, K. Sroka, J. Pic, A. Łacny:   Możliwości pracy wydzielonej bloków elektrociepłowni miejskiej w stanach rozległej awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego. Acta Energetica nr 1, 2013, ss. 38-42, ISSN2080-7570 (też Acta Energetica - Systemy elektroenergetyczne (1), 2013, ss. 77-84, ISSN2300-3022 ).

105. I. Grządzielski, K. Sroka, J. Pic, A. Łacny:   Dedicated Work Opportunities of Municipal CHP Blocks in a Catastrophic Failure of the Power System State. Acta Energetica nr 1, 2013 nr ss. 32-37, ISSN2080-7570.

104. I. Grządzielski , K. Marszałkiewicz, K. Sroka, M.Maćkowiak, J.Borodynko:   Próba systemowa samostartu i podania napięcia oraz mocy rozruchowej z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Dolna Odra. ENERGETYKA, Zeszyt tematyczny XXIII, ss. 141-146, maj 2012, ISSN 0013-7294.

103. I. Grządzielski, K.Marszałkiewicz, K.Sroka, P.Paszkiewicz:   Badania symulacyjne pracy toru rozruchowego z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Dolna Odra. ENERGETYKA , Zeszyt tematyczny XXIII, ss. 147-154, maj 2012, ISSN 0013-7294

102. Ireneusz Grządzielski, Krzysztof Sroka:  Elektrownie jądrowe w warunkach awarii katastrofalnej. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce –APE’11, Jurata , 08-10 czerwca 2011 r. ss.121-127,

101. Ireneusz Grządzielski,  Krzysztof Sroka, Robert Kielak, Jaroslaw  Borodynko:Testy sprawdzające dla elektrowni wodnej Dychów-przygotowanie do samostartu i podania napięcia oraz mocy rozruchowej do  elektrowni   Dolna Odra. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce –APE’11, Jurata , 08-10 czerwca 2011 r. ss.91-102,

100. I.Grządzielski , K.Sroka :  Nuclear Power Plants in the Event of CatastrophicFailure, Acta Energetica, nr 6,  2011,  s. 4-11

99. I.Grządzielski, K.Sroka:   Elektrownie jądrowe w warunkach awarii katastrofalnej.Acta Energetica, nr 1, 2011,  ss.4-10

98. I.Grządzielski, K.Sroka, K. Marszałkiewicz:   Samostart  i podanie napięcia oraz mocy rozruchowej z elektrowni wodnej Dychów  do  elektrowni  Dolna Odra – próba systemowa. Artykuł przyjęty do czasopisma Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097.

97. K. Sroka, I.Grządzielski, M.Andruszkiewicz:   Regulacje prawne i rozwiązania organizacyjne zapewniające prawidłowy przebieg odbudowy systemu po awarii katastrofalnej. ELEKTROENERGETYKA nr 2-3, 2010 r, ss. 137-148.

96. K.Sroka, I.Grządzielski, M. Andruszkiewicz : Regulacje prawne i organizacyjne zapewniające prawidłowy przebieg restytucji po awarii systemowej. ENERGETKA, Zeszyt tematyczny XX, 2010, ss.119-127, ISSN 0013-7294

95. I.Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K.Sroka, J.Borodynko : Testy sprawdzające dla samostartującej elektrowni wodnej Dychów – instrukcje podania napięcia i mocy rozruchowej do elektrowni cieplnych. ENERGETKA, Zeszyt tematyczny XX, 2010, ss.93-100, ISSN 0013-7294

94. I. Grządzielski,  K.Sroka : Restytucja zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego  w trakcie awarii katastrofalnej. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 86 NR 8/2010,   ss.30-36, ISSN 0033-2097.

93. I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K. Sroka, R. Kuczyński:  Island Systems around Large Generation Units as Base Element of the Polish Power System  Restoration Scenarios. W monografii : „Safety of the Polish Power System”, Wyd. PAN Oddział w Poznaniu, grudzień 2009.

92. I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, K.  Sroka, J. Roszkiewicz, i in.: Voltage and Start-up Power Application  from Dychów Power Plant to Turów Power Plant : System Experiment. W monografii : „Safety of the Polish Power System”, Wyd. PAN Oddział w Poznaniu, grudzień 2009.

91. J. Rychlak, R. Kuczyński, K. Sroka, I. Grządzielski :   Role of Local Sources Cooperating with 110 kV Distribution Grid in the Polish Power System Defense and Restoration. W monografii : „Safety of the Polish Power System”, Wyd. PAN Oddział w Poznaniu, grudzień 2009.

90. Krzysztof Sroka, Józef Lorenc, Ireneusz Grządzielski:  Adaptation of Large-Scale Generation   Units to Defense and Restoration of the Polish  Electric Power System. W monografii : „Safety of the Polish Power System”, Wyd. PAN Oddział w Poznaniu, grudzień 2009.

89. I. Grządzielski, K. Sroka : Restytucja zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych 
w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego  w trakcie awarii katastrofalnej. Przyjęty do druku- Przegląd Elektrotechniczny.

88. J. Rychlak, R. Kuczyński, K. Sroka, I. Grządzielski :   Rola lokalnych źródeł współpracujących z siecią dystrybucyjną 110 kV w procesie obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Archiwum Energetyki , nr 1, 2009, tom XXXiX, ss. 17-28.

87. I. Grządzielski, K. Sroka, R. Kuczyński, R. Kielak :  Problemy techniczne wydzielania i tworzenia torów rozruchowych podczas odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.  Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej –Aktualne problemy w Elektroenergetyce, Jurata, czerwiec 2009 r, t.I,  ss. 129-144.

86. I. Grządzielski: Current capabilities of polish Power System defence against blackout. Poznan University of Technology Academic Journals  - Electrical Engineering no 57 , 2008,ss. 27-46, ISSN 1897-0737.

85. I. Grządzielski:  Post-Blackout Restitution of the Electric Power Gird of Polish Power System. Poznan University of Technology Academic Journals  - Electrical Engineering no 57 , 2008,ss. 87- 99.

84. I Grządzielski, K. Sroka : Analysis of substantive causes of blackouts in electrical power systems. Poznan University of Technology Academic Journals  - Electrical Engineering no 57 , 2008,ss. 7- 26.

83. I.Grzadzielski, K. Marszałkiewicz, K.Sroka, J. Roszkiewicz i in.:  Eksperyment systemowy podania napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Turów.  ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr XVII- Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny, I. październik 2008, ss. 152-157 ( ISSN 0013-7294)

82. I.Grzadzielski, K. Marszałkiewicz, K.Sroka, Kuczyński R.: Układy wyspowe wokół dużych jednostek wytwórczych jako podstawowy element scenariuszy odbudowy KSE, ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr XVII- Blackout a Krajowy System Elektroenergetyczny, październik 2008, ss. 86-91 ( ISSN 0013-7294)

81. K. Sroka, I. Grzadzielski, K. Marszałkiewicz, J.Borodynko: Zewnętrzne źródła rozruchowe dużych jednostek wytwórczych na przykładzie elektrowni wodnej Dychów. ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr XVII, październik  2008, ss. 92-96, ( ISSN 0013-7294).

80. I. Grzadzielski, K. Sroka : Uruchamianie elektrowni cieplnych z wykorzystaniem elektrowni wodnej Dychów. Materiały Seminarium ’07 Automatyka elektroenergetyczna w elektrowniach, Złotniki Lubańskie, listopad 2007 r.

79. K. Sroka, K. Marszałkiewicz, J. Borodynkoa, L. Zych: Przygotowanie Elektrowni Wodnej Dychów do pełnienia funkcji  źródła rozruchowego, ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr X, kwiecień 2007 r ss. 103-107

78. J. Lorenc, W. Hoppel : Wykorzystanie kryterium df/dt w automatyce SCO, ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr X, kwiecień 2007 r ss. 35-38

77. I. Grzadzielski, K. Sroka : Technika odbudowy KSE polegająca na tworzeniu układów wyspowych wokół elektrowni cieplnych, ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr X, kwiecień 2007 r ss. 47-53

76. K. Marszałkiewicz, I. Grzadzielski: Podanie napięcia i mocy rozruchowej do elektrowni cieplnej – eksperyment systemowy, ENERGETYKA, zeszyt tematyczny nr X, kwiecień 2007 r ss. 38-42

75. K. Marszałkiewicz, A. Trzeciak: Rozruch elektrowni systemowych z odległych źródeł torami przesyłowymi 220 kV, Specjalne wydanie czasopisma ENERGETYKA, z. II, kwiecień 2004, ss. 95-100.

74. K. Marszałkiewicz, J. Roszkiewicz, K. Sroka, K. Sobczak: Praca bloków elektrowni z lokalnymi wyspami obciążeniowymi, Specjalne wydanie czasopisma ENERGETYKA, z. II,  kwiecień 2004, ss. 91-94

73. I. Grządzielski:  Strategie  odbudowy podsystemów  obszarowych  krajowego systemu elektroenergetycznego po uruchomieniu elektrowni systemowych. Specjalne wydanie czasopisma ENERGETYKA, z. II,  kwiecień 2004, ss. 48-52

72. I. Grządzielski, A. Grzybowski, K.  Marszałkiewicz,  J. Roszkiewicz, K. Sroka, J. Stiller, A.  Trzeciak:   Plany  odbudowy podsystemów obszarowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Specjalne wydanie czasopisma z. II, ENERGETYKA, kwiecień 2004, ss. 41 47.

71. I. Grządzielski: Wybrane problemy odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego. Urządzenia i usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne u progu XXI wieku  (ISBN 83-919118-0-2) Materiały XII Konferencji OP SEP i Wydziału Elektrycznego PP. Poznań wrzesień 2003 r., ss. 39-44.

70. I. Grządzielski, R.Welenc, E. Ostajewski : Analiza zjawisk elektromagnetycznych podczas tworzenia toru rozruchowego z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Dolna Odra.  Materiały XI Konferencji Naukowej APE’03, Jurata, czerwiec 2003, t. I, str. 195-206.

69. I. Grządzielski, B. Sroka K.,  J. Borodynko:  Elektrownia Wodna Dychów jako źródło rozruchowe cieplnych elektrowni systemowych po awarii typu „black-out”. Materiały XI Konferencji Naukowej APE’03, Jurata, czerwiec 2003, t.I, str. 185-194.

68. I. Grządzielski, K Sroka: Możliwości pracy elektrowni wodnej Dychów jako  źródła rozruchowego w warunkach awarii systemowej typu black’out. Materiały konferencji Naukowo-Technicznej –Współczesna problematyka sieci  średnich napięć. Dychów, 9-11 kwietnia 2003 r, ss.6-16.

67. I. Grządzielski, K. Sroka: Eksperyment systemowy przesyłu mocy rozruchowej z EW Dychów do Elektrowni Dolna Odra liniami 110 i 220 kV. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji –Współczesne techniki prowadzenia ruchu w energetyce. Złotniki Lubańskie, 26.11-29.11.2002 r., ss.3-26.

66. I. Grządzielski, R. Welenc, A. Dobroczek: Wydzielanie układów wyspowych w awaryjnych stanach pracy systemu elektroenergetycznego. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE”01, Gdańsk – Jurata, 6-8 czerwca 2001, t. I, ss. 43-54.

65. I.Grządzielski I., Grzybowski A., Roszkiewicz J., Stiller J.: Plany odbudowy sieci elektroenergetycznej podsystemów obszarowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – stan obecny, dalsze działania.  Materiały Ogólnopolskiej Konferencji 2000 – wczoraj i dziś sterowania systemem elektroenergetycznym, Bielsko–Biała, grudzień  2000,  ss. 95-112.

64. I. Grządzielski : Strategia odbudowy podsystemu elektroenergetycznego PSECentrum. Materiały z narady SP KDM„ Przeprowadzanie testów procedur postępowania służb ruchowych na wypadek zagrożenia wystąpienia tzw. Problemu Y2K”, Jachranka, listopad 1999 r, ss. R4-1 do R4-13.

63. I. Grządzielski : Strategia odbudowy podsystemu elektroenergetycznego PSEZachód. Materiały z narady SP KDM„ Przeprowadzanie testów procedur postępowania służb ruchowych na wypadek zagrożenia wystąpienia tzw. Problemu Y2K”, Ślesin, listopad 1999 r, ss. R4-1 do R4-12.

62. I. Grządzielski : Strategia odbudowy podsystemu elektroenergetycznego PSEWschód. Materiały z narady SP KDM„ Przeprowadzanie testów procedur postępowania służb ruchowych na wypadek zagrożenia wystąpienia tzw. Problemu Y2K”, Myczkowce, październik  1999 r, ss. R4-1 do R4-12.

61. I. Grządzielski, A. Grzybowski, J. Roszkiewicz, J. Stiller : Zasady opracowywania strategii odbudowy podsystemów elektroenergetycznych obszarowych dyspozycji mocy po uruchomieniu elektrowni systemowych. Materiały Konferencji Naukowej IASE- Problemy obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego w warunkach rynków energii elektrycznej,  Wrocław, październik 1999 r., ss. 261-276.

60. Roszkiewicz J., Sroka K.: Odbudowa zdolności wytwórczych elektrowni  podsystemu PSE-Wschód w warunkach awarii katastrofalnej. IX Międz. Konf. Nauk. APE′99, Gdańsk – Jurata 9-11.06.99 r. T.II, ss.86-93.

59. Marszałkiewicz K., Trzeciak A.: Problemy przesyłu  mocy rozruchowej torami 220 kV w procesie restytucji systemu po awarii katastrofalnej. IX Międz. Konf. Nauk. APE′99, Gdańsk – Jurata 9-11.06.99 r. T.II, ss.62-69.

58. Grządzielski I.: Możliwości techniczne operatywnego sterowania  odbudową podsystemu   przez ODM Radom. IX  Międz.  Konf. Nauk. APE′99, Gdańsk – Jurata 9-11.06.99 r. T.II, ss.28-45.

57. Grządzielski I., Stiller J., Gądek W.: Wariantowe  scenariusze odbudowy podsystemu PSE „Wschód”. IX Międz. Konf. Nauk. APE′99, Gdańsk – Jurata 9-11.06.99 r. T.II, ss.27-44.

56. Gądek W., Grządzielski I., Kordus A., Grzybowski., Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Sroka K., Stiller J., Trzeciak A., Bułat T.:  Prace nad instrukcją dyspozytorską odbudowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Wschód”. IX Międz. Konf. Nauk. APE′99, Gdańsk – Jurata 9-11.06.99 r. T.II, ss.15-26.

55. Trzeciak A.: Analiza pracy sieci  elektroenergetycznej PSE-Wschód dla wybranych dróg przesyłu mocy i energii rozruchowej, Sympozjum „Odbudowa  zasilania podsystemu  elektroenergetycznego PSE-Wschód w przypadku całkowitego wyłączenia  elektrowni i sieci” (Black-out΄98),  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne   W S C H Ó D  Sp. z o.o., Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki, Sielpia k/Końskich, 12-14 październik 1998 r.

54. Stiller J.: Strategia odbudowy podsystemu PSE-Wschód. Materiały Sympozjum „Odbudowa   zasilania  podsystemu  elektroenergetycznego  PSE - W S C H Ó D  w przy- padku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci” (Black-out ΄98), Polskie Sieci Elektroenergetyczne W S C H Ó D  Sp. z o.o., Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Sielpia k/Końskich, 12-14 października 1998 r.,  ss.R6-1 – R6-18.

53. Marszałkiewicz K.: Problemy techniczne wykorzystania ciągów rozruchowych 220 kV na  bazie przeprowadzonych  eksperymentów sieciowych, Sympozjum „Odbudowa zasilania podsystemu  elektroenergetycznego PSE – W S C H Ó D  w przypadku całkowitego  wyłączenia elektrowni i sieci” (Black-out΄98), Polskie Sieci Elektroenergetyczne W S C H Ó D Sp. z o.o., Politechnika Poznańska  Instytut Elektroenergetyki Sielpia k/Końskich, 12-14 października 1998 r.

52. Kordus A.: Prace nad instrukcjami odbudowy zasilania podsystemów elektroenergetycznych realizowane w Politechnice Poznańskiej. Materiały Sympozjum „Odbudowa zasilania podsystemu elektroenergetycznego PSE-W S C H Ó D  w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci” (Black-out ΄98), Polskie Sieci  Elektroenergetyczne  W S C H Ó D Sp. z o.o., Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Sielpia k/Końskich, 12-14 października 1998 r., ss. R1-1 – R1-18.

51. Kordus A.: Winkler G.: Massnahmen zur Behebung von Grosstörungen im westpolnischen Verbundnetz. Elektrizitätswirtschaft (RFN),  nr 22/98, ss. 29-34.

50. Grzybowski A.: Zasady postępowania dyspozytorskiego przy  odbudowie systemu elektroenergetycznego po nieudanej obronie i wystąpieniu „black-out΄u.  Materiały Sympozjum” Odbudowa zasilania podsystemu elektroenergetycznego PSE-Wschód w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci” (Black-out΄98), Polskie Sieci Elektroenergetyczne W S C H Ó D Sp. z o.o., Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Sielpia k/Końskich, 12-14 października  1998 r., ss. R2-1 – R1-10.

49. Trzeciak A.: Analiza  pracy sieci elektroenergetycznej ODM Warszawa dla wybranych dróg  przesyłu  energii  rozruchowej.  Materiały  Sympozjum PSE SA - ODM Warszawa i Politechniki Poznańskiej „Odbudowa zasilania podsystemu ODM Warszawa  w  przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci”,  Rajgród,  4- 6.06.1997 r., ss. R51-R5.10

48. Stiller J.: Strategia odbudowy podsystemu ODM Warszawa. Materiały Sympozjum „Odbudowa podsystemu ODM Warszawa w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci  elektroenergetycznych”, Rajgród , 4-6.06.1997, ss. R7.1-R7.9

47. Sroka K., Kordus A., Grządzielski I., Grzybowski A., Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Stiller J., Trzeciak A.: Próby doświadczalne  przeprowadzone w zespole elektrowni PAK dla  sprawdzenia możliwości odbudowy systemu elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji  Naukowej APE΄97 „Aktualne problemy w elektroenergetyce”,  tom II, ss. 145-154, Gdańsk-Jurata, 11-13 czerwca 1997 r.

46. Roszkiewicz J., Grządzielski I., Kordus A., Grzybowski A., Marszałkiewicz K., Sroka K., Stiller J., Trzeciak A.: Możliwości  odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni w północno-wschodniej  części Polski po awarii katastrofalnej. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE΄97 „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, tom II, ss.101-108, Gdańsk-Jurata, 11-13 czerwca 1997 r.

45. Marszałkiewicz K.: Próba oceny skutków awarii katastrofalnej i kosztów modernizacji przywracania zasilania. Sympozjum „Odbudowa podsystemu ODM Warszawa w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci elektroenergetycznych”, Rajgród, 4-6.06.1997.

44. Kordus A., Plenzler G., Senger J.:  Die Fachkursschullung der Betriebsführung in den Elektroenergieversorgungssystemen. 26 Internationales Symposion  „Ingenieurpädagogik ΄97”,  Klagenfurt  Austria, 15-19 September 1997, ss. 622-627.

43. Kordus A.: Prace nad instrukcją odbudowy zasilania podsystemu elektroenergetycznego  ODM, Sympozjum „Odbudowa podsystemu ODM Warszawa w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci elektroenergetycznych”. Rajgród, 4-6.06.1997 r,ss. R1.1-R1.11.

42. Kordus A. Referat generalny do sekcji 1.3 „Stabilność, zwarcia, awarie systemowe, restytucja”. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE΄97 „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, tom II, ss.31-46, Gdańsk-Jurata, 11-13 czerwca 1997 r.

41. Grządzielski I., Kordus A., Grzybowski A., Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Sroka K.,  Stiller J.,  Trzeciak A .:  Eksperyment systemowy przesyłu  mocy i energii z EC Poznań-Karolin dla uruchomienia bloku w elektrowni Pątnów. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji  Naukowej APE΄97 „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, tom II, ss. 89-100, Gdańsk-Jurata, 11-13 czerwca 1997 r.

40. Grządzielski I., Kordus A., Sroka K., Trzeciak A.: Obrona i odbudowa systemu elektroenergetycznego. Materiały pomocnicze do szkoleń. PSE SA.,  OESP  Poznań, 51 stron.

39. Grzybowski A., Kordus A., Grządzielski I.,  Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Sroka K., Stiller J., Trzeciak A.: Wybór drogi przesyłu mocy elektrycznej dla rozruchu elektrowni w  północno-wschodniej części Polski po awarii katastrofalnej. Materiały VIII Międzynarodowej  Konferencji Naukowej  APE΄97  „Aktualne problemy  w elektroenergetyce”, tom II, ss. 167-174, Gdańsk-Jurata, 11-13 czerwiec 1997 r.

38. Grządzielski I., Grzybowski A., Stiller.:  Określenie   modelu dla restytucji podsystemu ODM Poznań na symulatorze Uniwersytetu w Duisburgu. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej APE΄97”. Aktualane problemy w elektroenergetyce”, tom II, ss.135-144, Gdańsk-Jurata, czerwiec 1997 r.

37. Grządzielski I., Możliwości techniczne przekazywania poleceń przez ODM Warszawa. Sympozjum  „Odbudowa podsystemu ODM Warszawa w przypadku całkowitego wyłączenia  elektrowni i  sieci elektroenergetycznych”, Rajgród, 4-6.06.1997, ss. R6-1 do R6-14

36. Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Dawicki R., Siwek K.: Eksperymenty systemowe przeprowadzone w Zespole Elektrowni PAK. Materiały seminarium PSE SA.,  JASE, PP „Obrona i odbudowa KSE po całkowitym załamaniu napięcia”. Ślesin, 17-18.96, ss. R2-1 do   R2-10.

35. Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J.,  Sroka K., Trzeciak A.: Eksperymenty sieciowe dla potwierdzenia przyjętej strategii odbudowy  ODM-Poznań. Materiały semin. Org. PSE S.A. -  ODM Warszawa, Politechnika Poznańska „Obrona    i  odbudowa   KSE  po całkowitym  załamaniu   napięcia”. Słok  k. Bełchatowa, 27-29.05.96, ss. R3-1 do R3-14.

34. Kordus A. z zespołem: Środki dla usunięcia  skutków  awarii katastrofalnej systemu elektroenergetycznego na przykładzie  ODM-Poznań. Materiały Sympozjum „Nowoczesna  technika  w energetyce”. Bielsko-Biała 25-27.09.1996 r.  ss. 59-72.

33. Kordus A., Trzeciak A.: Principles of resoration following a major disturbance for the western area of the Polish power system. Intern. Symp. „Modern Electric Power Systems  Politechnika Wrocławska , Wrocław 26-27.09.96.

32. Kordus A., Grzybowski A., Stiller J., Senger J.: Prace zrealizowane dla  odbudowy podsystemu Obszarowej Dyspozycji Mocy Poznań, Materiały seminarium PSE SA., JASE, IE-PP „Obrona i odbudowa KSE po całkowitym załamaniu napięcia”, Ślesin, 17-18.06.96, ss.R1-1 do R1-10.

31. Kordus A., Stiller J.: Program prac związanych z realizacją  instrukcji dyspozytorskiej odbudowy podsystemu ODM Warszawa. Materiały semin. Org. PSE SA. – ODM Warszawa, Politechnika Poznańska „Obrona i odbudowa KSE po całkowitym załamaniu  napięcia”. Słok  k. Bełchatowa, 27-29.05.96 r, ss. R4-1 do R4-4.

30. Kordus A. i inni: Eksperyment systemowy przesyłu mocy rozruchowej z EC Poznań- Karolin  do  El. Pątnów,  liniami 110 i 220 kV.  Materiały  seminarium  „Obrona   i od- budowa  KSE po całkowitym załamaniu napięcia”. Org. PSE SA. – KDM, Elektrownia Ostrołęka, Politechnika Poznańska. Łomża 8-10.05.1996 r, ss. R10-1 do R10-11.

29. Kordus A. i inni.: Plan odbudowy podsystemu elektroenergetycznego ODM – Poznań. Materiały seminarium „Obrona i odbudowa  KSE po całkowitym  załamaniu napięcia” PSE   SA. – KDM,   Elektrownia   Ostrołęka,    Politechnika    Poznańska.   Łomża   8- 10.05.1996,  ss.R9-1 do R9-9.

28. Grzybowski A., Kordus A.: Działanie analityczne związane z opracowaniem instrukcji dyspozytorskiej odbudowy podsystemu ODM-Poznań. Materiały seminaryjne Org. PSE SA. OESP Warszawa, Politechnika Poznańska „Obrona i odbudowa KSE – ODM Warszawa po  całkowitym  załamaniu napięcia” Słok  k. Bełchatowa, 27-29.05.96, ss.R1-1 do R1-10

27. Grządzielski I., Grzybowski A., Stiller J.: Description of a model for restoring par of Polish Electrical Power System. Materiały Międzynarodowego Sympozjum MEPS΄96, Wrocław, September 25-27, 1996, ss. 468-476.

26. Grządzielski I., Grzybowski A., Stiller J.: Strategia odbudowy podsystemu ODMPoznań.  Materiały semin. Org. PSE SA.– ODM Warszawa, Politechnika Poznańska „Obrona i  odbudowa KSE po całkowitym załamaniu napięcia”.  Słok  k. Bełchatowa, 27-29.05.96 r, ss. R.2-1 do R.2-9.

25. Grządzielski I., Sroka K., Madałkiewicz M., Sobczak K.: Próba przesyłu mocy rozruchowej z EC Poznań-Karolin do Elektrowni Pątnów. Materiały seminarium PSE SA. , JASE, PP „Obrona i odbudowa po  całkowitym  załamaniu  napięcia”,  Ślesin, 17-18.06.96 r, ss. R.3-1 do  R.3-10.

24. Kordus A.: Sympozjum p.t. „Odbudowa  zasilania systemu elektroenergetycznego w przypadku  całkowitego  wyłączenia elektrowni i sieci”. Biuletyn Miesięczny PSE S.A., nr 8, 1995 r. s.67

23. Trzeciak A.: Odbudowa  systemu elektroenergetycznego po całkowitym zaniku napięć i prądów (III).Możliwości  przesyłu energii rozruchowej do  elektrowni. Biuletyn Miesięczny PSE S.A., nr 7, 1995 r., ss. 22-27.

22. Roszkiewicz J., Sroka K.: Odbudowa  systemu elektroenergetycznego po całkowitym zaniku napięć i prądów (II). Odbudowa  zdolności wytwórczych elektrowni. Biuletyn Miesięczny PSE S.A., nr 6, 1995 r., ss. 13-17

21. Grzybowski A., Kordus A.:  Odbudowa systemu elektroenergetycznego po całkowitym zaniku  napięć i prądów. Problemy ogólne. Biuletyn  Miesięczny PSE S.A.  nr 5, 1995 r., ss.9-11

20. Trzeciak A.: Analiza pracy sieci elektroenergetycznej dla wybranych dróg przesyłu mocy i  energii rozruchowej. Materiały Sympozjum „Odbudowa zasilania systemu elektroenergetycznego w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci”. Poznań,  6-7 kwietnia 1995, ss. R11.1 – R11.10.

19. Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Sroka K.: Próby pracy  wydzielonej bloku BC-50 w EC  Poznań-Karolin. Materiały Sympozjum „Odbudowa zasilania systemu elektroenergetycznego w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci”. Poznań, 6-7.04.1995 r, ss. R10-1 – R10-14.

18. Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Dawicki R., Siwek K.: Wyniki prób pracy bloków na  wydzielone  wyspy  w  elektrowniach  Adamów  i  Konin.  Seminarium  PSE SA.  – KDM i  JASE „Praca wyspowa bloków elektrowni” Duszniki Zdrój, 1995 r, ss.1-17.

17. Marszałkiewicz K., Sroka K., Madałkiewicz M., Sobczak K.: Wyniki prób pracy bloków na potrzeby własne w EC Poznań – Karolin i  Elektrowni Pątnów. Seminarium PSE SA. – KDM i JASE „Praca  wyspowa bloków elektrowni”. Duszniki Zdrój, 13- 15.12.1995 r, ss. 1-14.

16. Kordus A., Grządzielski I., Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Sroka K., Stiller J., Trzeciak A.: Problemy przesyłu mocy rozruchowych w procesie restytucji  systemu elektroenergetycznego. Materiały XI Konferencji WE PP i SEP” Przetwarzanie i  prze- syłanie energii i informacji”, Poznań, 18-19.05.1995 r, ss. 39-42.

15. Kordus A.,  Grządzielski I.,  Grzybowski A.,  Marszałkiewicz K.,  Roszkiewicz J., Sroka K.,  Stiller J., Trzeciak A.: Restytucja systemu elektroenergetycznego po całkowitym zaniku napięć i prądów. Materiały XI Konferencji WE PP i SEP „Przetwarzanie i przesyłanie  energii i informacji”, Poznań, 18-19.05.1995 r, ss. 13-16.

14. Kordus A.: Problemy restytucji systemu elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej  Materiały sympozjum” 45 lat Służb Dyspozytorskich Energetyki Polskiej”, Poznań, 17-18 października 1995, ss. 1-11.

13. Kordus A.: Prace nad odbudową zasilania systemu elektroenergetycznego ODM Poznań. Materiały Sympozjum„Odbudowa systemu elektroenergetycznego w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci. Poznań, 6-7 kwietnia 1995 r, ss.  od R7  do R7-8.

12. Grzybowski A.: Odbudowa systemu elektroenergetycznego po nieudanej obronie i wystąpieniu „black-out΄u”. Materiały  Sympozjum „Odbudowa zasilania  systemu elektroenergetycznego w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci”. Poznań, 6- 7 kwietnia 1995 r, ss. R.6-1-9.

11. Grządzielski I.,  Grzybowski A., Kordus A.,  Marszałkiewicz K., Roszkiewicz J., Sroka K.,  Stiller J.,  Trzeciak A.,  Madałkiewicz M.: Możliwości  wykorzystania bloków ciepłowniczych w restytucji systemu elektroenergetycznego po awarii katastrofalnej. Materiały Krajowej Konferencji Energetycznej, Poznań – Kiekrz, 3- 5.10.1995, ss. 35-44

10. Grządzielski I.,  Stiller J.: Możliwości techniczne przekazywania poleceń przez ODM Poznań, Materiały Sympozjum „Odbudowa zasilania systemu elektroenergetycznego w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci. Poznań, 6-7 kwietnia 1995, ss. R12-1 do R12-9.

9. Grządzielski I., Stiller J.: Strategia odbudowy podsystemu  ODM Poznań, Materiały Sympozjum „Odbudowa zasilania systemu  elektroenergetycznego w przypadku całkowitego  wyłączenia elektrowni i sieci”, Poznań, 6-7 kwietnia 1995 r,  ss R13-1 do R13-9

8. Kordus A. z Zespołem, Senger J.: Założenia koncepcji  odbudowy  zasilania systemu elektroenergetycznego obszaru ODM – Poznań, w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci. Seminarium PSE SA. (KDM) i JASE, Bielsko Biała, 16- 17 czerwca 1994 r.

7. Trzeciak A.: Program restytucji Obszaru Zachodniego KSE – analiza  pracy sieci do przesyłu mocy rozruchowej do elektrowni. Seminarium techniczne: Obrona i odbudowa KSE. 8-9 grudnia 1994 – Duszniki Zdrój

6. Grządzielski I.: Program restytucji obszaru ODM Poznań – scenariusze  odbudowy systemu ODM – Poznań. Seminarium „Obrona i odbudowa krajowego systemu elektroenergetycznego”, KDM i JASE, Duszniki Zdrój, 8-9 grudnia 1994 r.

5. Kordus A.: Program restytucji obszaru ODM Poznań – zrealizowane  prace, dotychczasowe wnioski i zamierzenia. Seminarium „Obrona i odbudowa  krajowego systemu  elektroenergetycznego, KDM i JASE, Duszniki Zdrój, 8-9 grudnia 1994 r.

4. Trzeciak A.: Problemy przesyłu mocy rozruchowej do elektrowni systemowych na obszarze ODM Poznań. Seminarium techniczne: Odbudowa systemu elektroenergetycznego po zaniku napięć. 23-24 maja 1994 – Ślesin,

3. Grządzielski I.: Propozycja strategii odbudowy systemu ODM Poznań. Seminarium PSE SA. – OESP Poznań oraz Instytutu Elektroenergetyki PP,  Ślesin 23-24  maja 1994 r.

2. Grzybowski A. :  Scenariusze  awarii systemowej i możliwości powrotu  do pracy normalnej. Seminarium PSE SA. – OESP Poznań oraz Instytutu Elektroenergetyki PP, Ślesin 23-24 maja 1994 r.

1. Kordus A.: Plan prac nad sposobem  odbudowy zasilania systemu elektroenergetycznego obszaru  ODM Poznań  w   przypadku  całkowitego wyłączenia  elektrowni i sieci.  Seminarium PSE SA. – OESP Poznań oraz Instytutu Elektroenergetyki PP,  Ślesin 23-24 maja 1994 r.