BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY - Weryfikacja zdolności KSE do obrony i odbudowy - maj 2012

 • MAREK FIGURA, RAFAŁ KUCZYŃSKI, HENRYK MAJCHRZAK, GRZEGORZ TOMASIK: Działania PSE Operator S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE w okresie turnieju UEFA EURO 2012
 • JACEK KLUCZNIK: Możliwości tłumienia kołysań wirników generatorów przez kompensatory statyczne typu SVC
 • JZBIGNIEW LUBOŚNY, JACEK KLUCZNIK, KRZYSZTOF DOBRZYŃSKI: Propozycja modyfikacji struktury regulatorów turbin parowych
 • JOACHIM BARGIEL, PAWEŁ SOWA, BOGDAN MÓL, TOMASZ SIEROCIŃSKI, KATARZYNA ZAJĄC: Bezpieczeństwo zasilania gmin wiejskich a bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego
 • JAN MACHOWSKI, PIOTR KACEJKO, PIOTR MILLER: Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE
 • MARIAN SOBIERAJSKI, WILHELM ROJEWSKI: Praca wyspowa własnych źródeł energii odbiorcy przemysłowego sposobem obrony przed skutkami awarii w KSE
 • WŁODZIMIERZ FENNIG, ROBERT KIELIAN, MARIUSZ LIPIŃSKI, WŁODZIMIERZ OBALEŃSKI: Praktyczne wykorzystanie modelu do optymalizacji UAR poziomu wody w walczaku pracującego w warunkach zrzutu obciążenia na potrzeby własne
 • MICHAŁ POWALKO, PETER B0RRE ERIKSEN, ANTJE ORTHS, HANS ABILDGAARD, ZBIGNIEW STYCZYNSKI, NIKOLAI VOROPAI, IRINA GOLUB: Indeks obserwowalności sieci elektroenergetycznych z PMU
 • GRZEGORZ GRZEGORZYCA: Automatyczna predykcja ONLINE skutków realizacji procesów łączeniowych systemów elektroenergetycznych. Założenia techniczne dla dedykowanych systemów pomiarowych i EAZ
 • SYLWESTER ROBAK, ŁUKASZ SZYMANKIEWICZ, MICHAŁ PIEKARZ, DESIRE DAUPHIN RASOLOMAMPIONONA: Analiza układu regulacji częstotliwości i mocy wymiany w systemie o zróżnicowanej strukturze wytwarzania
 • SYLWESTER ROBAK, JACEK WASILEWSKI: Analiza asymetrii napięć i prądów w układzie sieci elektroenergetycznego połączenia Polska- Litwa
 • ARKADIUSZ CZARNECKI, MAREK KOMARZYNIEC, ADAM KURZYŃSKI: Elektrownia Wodna Niedzica - źródło rozruchowe dla elektrowni cieplnych z obszaru południowej Polski
 • JAROSŁAW WENTRYS, WOJCIECH ZASADA, MAREK KOMARZYNIEC, ADRIAN ORDON, ADAM KURZYŃSKI, MARCIN KACZMAREK: Weryfikacja zdolności EW Włocławek i ESP Żydowo do pełnienia roli źródła rozruchowego w procesie odbudowy zasilania KSE
 • OLEKSIY SKRYPNYK, TARAS TOVSTYAK, VOLODYMYR KONOVAL, ANDRIY KOZOVY: Wzajemne sterowanie turbiną jako sposób zachowania stabilności systemu energetycznego
 • DARIUSZ DOMBKA, KRZYSZTOF SUŁEK: Przygotowanie ENEA Operator Sp. z o.o. do EURO 2012
 • FRANCISZEK BUCHTA, CZESŁAW KOLTERMANN: Poprawa efektywności i bezpieczeństwa pracy systemu dystrybucyjnego na przykładzie ENEA Operator Sp. z o.o.
 • ANDRZEJ BIELACZYC, STANISŁAW LASOTA, JERZY NAUMOWICZ: Rola Elektrowni „Kozienice" S.A. w obronie i odbudowie KSE
 • ADAM KUMPEL: Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE
 • JERZY RYCHLAK: Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych z zakresu obrony i odbudowy KSE w świetle zapisów projektu Network Code „Requirements for Grid Connection Applicaple to all Generators"
 • GRZEGORZ PASIUT, ROBERT KIELAK, RAFAŁ KUCZYŃSKI: Testy sprawdzające przygotowanie do obrony i odbudowy KSE przeprowadzone w latach 2009-2011
 • MARCIN PTASZYŃSKI, PRZEMYSŁAW WRONEK, TOMASZ ZDUN: Nowe rozwiązania zapobiegające rozległym awariom w systemach elektroenergetycznych
 • PIOTR LIPIAN, RYSZARD DĄBEK, ROMAN OLSZEWSKI: Obrona przed blackoutem w Dalkia Łódź SA
 • RYSZARD KUPCZYK: Zdolność bloku nr 1 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów do udziału w obronie i odbudowie zasilania KSE
 • JÓZEF LORENC, ANDRZEJ KWAPISZ, BOGDAN STASZAK, JACEK HANDKE: Ocena algorytmów pomiaru częstotliwości w aspekcie aktualnych potrzeb automatyki SCO
 • IRENEUSZ GRZĄDZIELSKI, KRZYSZTOF MARSZAŁKIEWICZ, KRZYSZTOF SROKA, MARIAN MAĆKOWIAK, JAROSŁAW BORODYNKO: Próba systemowa samostartu i podania napięcia oraz mocy rozruchowej z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Dolna Odra
 • IRENEUSZ GRZĄDZIELSKI, KRZYSZTOF MARSZAŁKIEWICZ, KRZYSZTOF SROKA, PAWEŁ PASZKIEWICZ: Badania symulacyjne pracy toru rozruchowego z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Dolna Odra
 • MICHAŁ BEK, BERND KAMMERLING: Analiza DACF - zapobieganie blackoutom w sieci UCTE. Zastosowanie w PSIcontrol/li>

 

BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY - Współdziałanie w realizacji planów obrony i odbudowy KSE - czerwiec 2010

 • Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Łukasz JEŻYŃSKI: Ocena wystarczalności generacji energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • Rafał KUCZYŃSKI, Robert KIELAK: ENTSO-E RGCE (ex. UCTE) Operation Handbook Policy 5 i Policy 8 - wnioski i zalecenia w zakresie planów obrony i odbudowy dla użytkowników systemu
 • JGrzegorz PASIUT, Jerzy RYCHLAK, Robert KIELAK: Weryfikacja zdolności jednostek wytwórczych do udziału w procesie obrony i odbudowy zasilania KSE, w świetle zapisów IRiESP
 • Robert KOWALAK, Ryszard ZAJCZYK: Wpływ kompensatorów energoelektronicznych zainstalowanych w określonych punktach KSE na awarię napięciową
 • Robert MAŁKOWSKI, Artur ZBROŃSKI: Koordynacja algorytmów działania regulatora transformatora blokowego z wieloparametrowym regulatorem generatora
 • Krzysztof DOBRZYŃSKI, Jacek KLUCZNIK, Zbigniew LUBOŚNY: Układy regulacji turbin parowych w procesie odbudowy systemu elektroenergetycznego
 • Piotr KACEJKO, Paweł PIJARSKI: Ocena możliwości farm wiatrowych w zakresie oddziaływania na warunki napięciowe w rozległym obszarze sieciowym 110 kV
 • Sylwester ROBAK, Jacek WASILEWSKI: Wybrane aspekty działań prewencyjnych w procesie obrony systemu elektroenergetycznego
 • Robert KIELIAN, Mariusz LIPIŃSKI, Stanisław SIEDLECKI, Jerzy WATRAKIEWICZ: Modernizacja układów regulacji mocy czynnej bloków energetycznych ENERGA Elektrownia Ostrołęka dla nowej identyfikacji pracy wyspowej
 • Chris O. HEYDE, Zbigniew A. STYCZYNSKI, Rainer KREBS, Edwin LERCH: Zapobieganie blackoutom dzięki użyciu systemu DSA, ze szczególnym uwzględnieniem analizy działań zabezpieczających w warunkach utraty stabilności napięciowej
 • Oleksiy SKRYPNYK, Taras TOVSTYAK, Volodymyr KONOVAL: Analysis of long electromechanical transients treatment based on the implement systems to control the frequency and power, thermal and emergency automatic
 • Przemysław KOMARNICKI, Gerhard MULLER: E-car jako aktywny element sieci elektrycznej
 • Marek KARWOWSKI, Marek KOMARZYNIEC, Adam KURZYŃSKI: Eksperyment uruchomienia Elektrociepłowni Bydgoszcz II z Elektrowni Wodnej Koronowo
 • Grzegorz GRZEGORZYCA: Efektywność realizacji procesów łączeniowych systemów elektroenergetycznych (SEE)
 • Krzysztof HAJDROWSKI: Realizacja wymiany informacji oraz współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. ze sztabami zarządzania kryzysowego w sytuacjach awarii rozległych
 • Witold SZANIAWSKI: Działanie zabezpieczeń częstotliwościowo-napięciowych w warunkach zakłóceń sieci elektroenergetycznej
 • Joachim BARGIEL, Wiesław GOC, Paweł SOWA, Bogusław TEICHMAN, Tomasz SIEROCIŃSKI: Ryzyko awarii w lokalnych systemach rozdzielczych
 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Krzysztof MARSZAtKIEWICZ, Krzysztof SROKA, Jarosław BORODYNKO: Testy sprawdzające dla samostartującej elektrowni wodnej Dychów – instrukcje podania napięcia i mocy rozruchowej do elektrowni cieplnych
 • Wilhelm ROJEWSKI, Marian SOBIERAJSKI, Piotr PIECHOCKI, Stanisław POKORA: Kaskadowa awaria napięciowa w środkowo-zachodniej części KSE w dniu 4 lipca 2009 r.
 • Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Krzysztof SROKA, Ireneusz GRZĄDZIELSKI: Możliwości pracy bloków energetycznych elektrociepłowni z wydzielonymi wyspami obciążeniowymi
 • Józef LORENC, Rafał WELENC: Skuteczność działania automatyki SCO w obronie przed blackoutem wydzielonej wyspy elektroenergetycznej
 • Krzysztof SROKA, Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Michał ANDRUSZKIEWICZ: Regulacje prawne i organizacyjne zapewniające prawidłowy przebieg restytucji po awarii systemowej
 • Paweł NACULAK, Wiesław PIEPRZYK: Ocena stanu technicznego automatyki SCO w sieci ENEA Operator
 • Andrzej KURPIEWSKI: Elektroenergetyczne połączenie Litwy z Polską- LitPol Link
 • Marek KOMARZYNIEC, Adrian ORDON, Adam KURZYŃSKI, Leszek ZYCH: Elektrownia Wodna Solina - źródło napięcia i mocy rozruchowej podczas odbudowy zasilania KSE

 

BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY - Rola dużych jednostek wytwórczych w realizacji planów obrony i odbudowy KSE - październik 2008

 • Jerzy DUDZIK, Rafał KUCZYŃSKI: Strategia obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, rola wytwórców w planach odbudowy
 • Krzysztof SROKA, Józef LORENC, Ireneusz GRZĄDZIELSKI: Przystosowanie dużych jednostek wytwórczych do uczestnictwa w obronie i odbudowie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Edward CZARZASTY, Włodzimierz TOMCZYK, Arkadiusz PIOTROWSKI: Przygotowanie BOT Elektrowni Bełchatów S.A. do obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w warunkach blackoutu
 • Piotr KULECKI, Ryszard T. KUPCZYK: Zasilanie rezerwowe potrzeb własnych bloków w sytuacji awarii systemowej na przykładzie układu w BOT Elektrownia Turów S.A
 • Andrzej BIELACZYC, Stanisław LASOTA: Doświadczenia Elektrowni Kozienice S.A. przy wdrażaniu usługi systemowej w zakresie gotowości do odbudowy zasilania KSE
 • Antoni SALIJ: Wybrane aspekty obrony i odbudowy zdolności wytwórczych Electrabel Polska S.A
 • Marek TYMOSZYK, Zygmunt SUSZKA: Możliwości udziału Elektrowni Pątnów w obronie i odbudowie KSE
 • Stanisław SIEDLECKI, Leszek BIAŁOBRZESKI, Dariusz NICEWICZ: Układ wyspowy w ZEO S.A. - przykładowe rozwiązania niektórych problemów
 • Andrzej SKRZYPEK: Rola elektrociepłowni w planach obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego, na przykładzie Warszawy i zakładów Vattenfall Heat Poland
 • Jerzy RYCHLAK, Rafał KUCZYŃSKI: Przerwa w zasilaniu części aglomeracji szczecińskiej w dniu 8 kwietnia 2008 r.
 • Krzysztof WASIUTYŃSKI, Zbigniew HAJBOWICZ, Adam KOSZYK, Arkadiusz KWAPISZ, Marek KUPKOWSKI: Zachowanie się źródeł wytwarzania w trakcie blackoutu w Szczecinie oraz postulowane zmiany układów automatyki w celu ograniczenia skutków awarii w przyszłości
 • Marek KOMARZYNIEC, Edward RZECZKOWSKI, Zygmunt SUSZKA: Próby odbiorcze gotowości bloku 464 MW do udziału w obronie i odbudowie zasilania
 • Robert KIELIAN, Mariusz LIPIŃSKI, Edward ZIAJĄ: Doświadczenia IASE w rozwiązywaniu problemów technicznych towarzyszące dostosowaniu układów regulacji bloków energetycznych do pracy w systemie elastycznym (pracy wyspowej)
 • Mariusz MAZUR: Wpływ nastaw oraz struktur układów regulacji napięcia na pracę generatorów w czasie awarii systemowej
 • Piotr KACEJKO, Marek WANCERZ: Układy zabezpieczeniowe bloków wytwórczych w warunkach awarii katastrofalnej oraz w procesie odbudowy systemu
 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Krzysztof SROKA, Jacek ROSZKIEWICZ, Rafał KUCZYŃSKI, Robert KIELAK, Jerzy RYCHLAK, Adam HOFFA, Tadeusz WRZESIŃSKI, Zenon JANKIEWICZ, Jarosław BORODYNKO, Leszek ZYCH, Ryszard T. KUPCZYK, Piotr KULECKI, Janusz DROZDOWSKI, Stanisław ŻYŁA: Eksperyment systemowy podania napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Turów
 • Krzysztof SROKA, Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Jarosław BORODYNKO: Zewnętrzne źródła rozruchowe dużych jednostek wytwórczych na przykładzie Elektrowni Wodnej Dychów
 • Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Jacek ROSZKIEWICZ, Ryszard T. KUPCZYK, Wojciech ADAMCZEWSKI: Rozruch dużych jednostek wytwórczych z zewnętrznego źródła na przykładzie bloku G4 w Elektrowni Turów
 • Krzysztof MADAJEWSKI, Bogdan SOBCZAK: Wybrane aspekty stabilności napięciowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Przemysław WRONEK, Marek WAWRZYNIAK, Zbigniew ZDUN, Tomasz ZDUN: Wykorzystanie systemu Syndis Plans do oceny stabilności napięciowej w wybranych obszarach Krajowego Systemu Energetycznego
 • Jacek KLUCZNIK, Robert MAŁKOWSKI, Piotr SZCZECIŃSKI, Ryszard ZAJCZYK: Wpływ ograniczników kąta mocy, prądu stojana i wzbudzenia na możliwość pogłębienia rozwoju awarii napięciowe
 • Robert KOWALAK, Piotr SZCZECIŃSKI, Ryszard ZAJCZYK: Wpływ układów SVC na rozwój awarii napięciowej
 • Robert JANOWSKI, Michał KOSMECKI, Arkadiusz KUBANEK: Wpływ zakresu i sposobu regulacji U, Q farm wiatrowych na stabilność napięciową systemu elektroenergetycznego
 • Rainer KREBS, Edwin LERCH, C. O. HEYDE, Zbigniew A. STYCZYŃSKI: Supporting of power system dispatchers via dynamie protection and security assessment systems
 • Witold SZANIAWSKI: Automatyka SCO dla stacji elektroenergetycznych realizowana poprzez magistralę CAN
 • Adam BABŚ, Jacek PYCH, Michał SOBOLEWSKI: Wymagania dla sieci łączności w sytuacji awarii katastrofalnej i ich realizacja w KSE
 • Krzysztof DOBRZYŃSKI, Jacek KLUCZNIK, Zbigniew LUBOŚNY: Synchronizacja i wydzielanie KSE z pracy równoległej w UCTE
 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Krzysztof SROKA, Rafał KUCZYŃSKI: Układy wyspowe wokół dużych jednostek wytwórczych jako podstawowy element scenariuszy odbudowy KSE
 • Grzegorz GRZEGORZYCA: Synchronizacja układów wyspowych. Kryteria, procedury łączeń oraz wymagania techniczne stawiane układom synchronizacji
 • Joachim BARGIEL, Wiesław GOC, Paweł SOWA, Bogusław TEICHMAN: Ryzyko awarii w krajowym systemie przesyłowo-rozdzielczym
 • Yurij VARETSKY, Andrij PUKALSKY: Voltage sags and interruptions impact on industrial plant motor drives

 

BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY - Rola operatorów systemów dystrybucyjnych w procesie obrony i odbudowy KSE - kwiecień 2007

 • Jerzy DUDZIK: Rola operatorów systemów dystrybucyjnych w planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Jerzy ANDRUSZKIEWICZ: Wpływ zakłóceń w systemie elektroenergetycznym latem 2006 roku na pracę sieci spółek dystrybucyjnych
 • Marian SOBIERAJSKI, Wilhelm ROJEWSKI: Badanie stabilności napięciowej sieci przesyłowych
 • Ryszard ZAJCZYK: Wyznaczanie stabilności napięciowej podsystemu elektroenergetycznego
 • Marek GŁAZ: Aktualizacja metodologii nastaw i algorytmów automatyki SCO
 • Robert MAŁKOWSKI: Wymagania stawiane automatyce SCO, moc odciążania - teoria a praktyka
 • Józef LORENC, Witold HOPPEL: Wykorzystanie kryterium df/dt w automatyce SCO
 • Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Ireneusz GRZĄDZIELSKI: Podanie napięcia i mocy rozruchowej do elektrowni cieplnej - eksperyment systemowy
 • Piotr KACEJKO: Problemy techniczne i organizacyjne związane z tworzeniem układu wyspowego wokół turbogeneratora pracującego na potrzeby własne, w warunkach awarii katastrofalnej
 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI, K. SROKA: Technika odbudowy KSE polegająca na tworzeniu układów wyspowych wokół elektrowni cieplnych
 • Paweł SOWA: Modelowanie dynamiczne w warunkach awarii systemowej
 • Grzegorz GRZEGORZYCA: Synchronizacja układów wyspowych. Monitorowanie i zdalne wspomaganie procesu synchronizacji
 • Jerzy RYCHLAK, Rafał KUCZYŃSKI: Regulacyjne Usługi Systemowe - środki techniczne obrony i odbudowy KSE
 • Marek KOMARZYNIEC, Adam KURZYŃSKI: Pomiary odbiorcze bloków w elektrowniach cieplnych w zakresie ich gotowości do udziału w obronie i odbudowie zasilania KSE
 • Brunon STROMSKI, Maciej GROSS: Uruchamianie Elektrociepłowni Gdańskiej i Elektrociepłowni Gdyńskiej po wystąpieniu awarii systemowej typu blackout
 • Mariusz MAZUR, Bogdan SOBCZAK: Zachowanie się farm wiatrowych podczas zagrożenia blackoutem
 • Zbigniew LUBOŚNY: Idea wykorzystania farm wiatrowych w procesie obrony systemu elektroenergetycznego przed blackoutem
 • Zbigniew MESZYŃSKI: Prace modernizacyjne przystosowujące Elektrownię Wodną we Włocławku do odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Krzysztof SROKA, Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Jarosław BORODYNKO,Leszek ZYCH: Przygotowanie Elektrowni Wodnej Dychów do pełnienia funkcji źródła rozruchowego
 • Jacek MALKO, Zbigniew SZALBIERZ, Adam ADAMKOWSKI, Stanisław LEWANDOWSKI, Emil OSTAJEWSKI: Lokalne bezpieczeństwo energetyczne
 • Adam BABŚ, Jacek ŚWIDERSKI: Działanie łączności dyspozytorskiej i technologicznej w warunkach awarii systemowej i odbudowy KSE
 • Krzysztof HAJDROWSKI: Łączność przewodowa i bezprzewodowa w ENEA SA w świetle awarii wiatrowych w styczniu 2007 - stan aktualny i potrzeby na przyszłość
 • Mirosław DERENGOWSKI, Henryk PALUSZKIEWICZ: Łączność radiowa w energetyce - zmierzch systemu analogowego, konieczność cyfryzacji systemu. Rola systemów łączności bezprzewodowej w energetyce
 • Andrzej CHYROWICZ: Wykorzystanie systemów SCADA i powiązanych z nimi aplikacji analitycznych w zapobieganiu awariom systemowym
 • Witold SZANIAWSKI, Tomasz WITKOWSKI: Rozproszony system nadzoru dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Bogusław GRZELAK: Możliwości wykorzystania systemów SCADA zakresie monitoringu i procesu odbudowy systemu energetycznego
 • Przemysław WRONEK, Marek WAWRZYNIAK: Podwyższenie bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej poprzez wykorzystanie systemu SCADA/NMS MIKRONIKI Poznań (SYNDIS)
 • Stanisław SIEDLECKI: Praca Elektrowni Ostrołęka „B" na system wydzielony
 • Piotr GÓRNIAK, Bronisław NIEMIEC: Przygotowanie Elektrowni Stalowa Wola SA do pracy wydzielonej w warunkach awarii systemowej

 

BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY - Seminarium ogólnopolskie - kwiecień 2004

 • Stefania KASPRZYK: Bezpieczeństwo pracy polskiego systemu elektroenergetycznego
 • Wincenty BEKASIAK, Edward MAZURKIEWICZ: Wykonane w Elektrowni Bełchatów SA prace do obrony i restytucji elektrowni w stanach katastrofalnych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Iwona BIERNACKA, Rafał KUCZYŃSKI, Jerzy STRZELBICKI: Awaria systemu włoskiego i jej wpływ na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Józef BONIN, Mariusz MAZUR: Próby restytucji elektrowni systemowych wykonane przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk
 • Jan BUJKO, Piotr STAWSKI: Wybrane aspekty obrony i restytucji Krajowego Systemu Energetycznego
 • Adam FORTECKI, Wojciech SCHAB: Obrona i odbudowa systemu elektroenergetycznego na podstawie scenariusza uruchomienia Elektrowni Skawina z Elektrowni Wodnej Niedzica
 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI, Andrzej GRZYBOWSKI, Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Jacek ROSZKIEWICZ, Krzysztof SROKA, Jerzy STILLER, Andrzej TRZECIAK: Plany odbudowy podsystemów obszarowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Ireneusz GRZĄDZIELSKI: Strategie odbudowy podsystemów obszarowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po uruchomieniu elektrowni systemowych
 • Bogumił JABŁOŃSKI, Jan SZEWC: Przygotowanie Elektrowni Połaniec SA Grupa Electrabel do utrzymania i odbudowy zdolności wytwórczych w przypadku wystąpienia awarii typu black-out w KSE
 • Jerzy JENDROSZCZYK, Adam KURZYŃSKI, Edward RZECZKOWSKI: Obrona zasilania zakładu przemysłowego w warunkach awarii systemowej w sieci KSE
 • Piotr KACEJKO, Robert TRĘBSKI: Problemy stabilności generatorów elektrociepłowni miejskich przyłączonych do siecii 110 kV na przykładzie bloku gazowo-parowego EC Lublin Wrotków
 • Ryszard T. KUPCZYK: Zasilanie lokalnej sieci elektroenergetycznej 110 kV z bloku nr 1 Elektrowni Turów SA w przypadku awarii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Stanisław LEWANDOWSKI, Emil OSTAJEWSKI, Edmund CIESIELKA, Wacław ZDULSKI, Tadeusz PRUSAK, Jarosław BORODYNKO, Kazimierz PIELA: Aktualny stan przygotowań elektrowni wodnych do pełnienia roli źródeł rozruchowych w systemie elektroenergetycznym
 • Henryk MAJCHRZAK, Wiesław WIŚNIEWSKI, Marek CIAPAŁA: Próba sieciowa toru rozruchowego Elektrownia Opole - Elektrownia Rybnik
 • Robert MAŁKOWSKI: Nowe algorytmy działania automatyki odciążającej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Jacek ROSZKIEWICZ, Krzysztof SROKA, Karol SOBCZAK: Praca bloków elektrowni z lokalnymi wyspami obciążeniowymi
 • Krzysztof MARSZAŁKIEWICZ, Andrzej TRZECIAK: Rozruch elektrowni systemowych z odległych źródeł torami przesyłowymi 220 kV
 • Jan PRUSACZYK, Stanisław SIEDLECKI: Przygotowanie Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA do utrzymania i odbudowy zdolności wytwórczych
 • Zbigniew SZCZERBA, Ryszard ZAJCZYK: Inteligentne częstotliwościowo-napięciowe odciążanie w systemie elektroenergetycznym
 • Sylwia WRÓBLEWSKA: Funkcje automatyki zabezpieczeniowej bloku w stanach awaryjnych systemu elektroenergetycznego
 • Ryszard WYSOCKI: Odbudowa sieci Krajowego Systemu Energetycznego z wykorzystaniem bloków w Elektrowni Dolna Odra