29. Próba systemowa uruchomienia Elektrowni Turów z Elektrowni Wodnej Dychów. Lider Konsorcjum: Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Konsorcjant: Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. Wykonywana na zlecenie PSE SA (w trakcie realizacji luty 2016 r)

28. Próba systemowa uruchomienia bloku Elektrociepłowni Karolin z Elektrowni Wodnej Żydowo. Lider Konsorcjum: Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. , Konsorcjant: Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki. Wykonywana na zlecenie PSE SA (w trakcie realizacji luty 2016 r)

27. Możliwości pracy wydzielonej bloków Dalkia Poznań ZEC SA – Elektrociepłownia Karolin w stanach rozległej awarii katastrofalnej KSE; Etap III - Raport z eksperymentu systemowego - pracy wyspowej bloku nr 1 w EC Karolin, Poznań, październik 2013 r. Wykonana na zlecenie: Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA.

26. Przeprowadzenie audytu podczas wykonywania próby samostartu hydrozespołu Hz2 w EW Dychów.Poznań, maj 2013 r. Wykonana na zlecenie: PGE Energia Odnawialna SA

25. Możliwości pracy wydzielonej bloków Dalkia Poznań ZEC SA – Elektrociepłownia Karolin w stanach rozległej awarii katastrofalnej KSE; Etap II: Odbudowa zdolności wytwórczych EC Karolin w warunkach awarii katastrofalnej przez podanie napięcia i mocy rozruchowej z zewnątrz, Poznań, marzec 2013 r. Wykonana na zlecenie: Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA

24. Możliwości pracy wydzielonej bloków Dalkia Poznań ZEC SA – Elektrociepłownia Karolin w stanach rozległej awarii katastrofalnej KSE; Etap I: Obrona zdolności wytwórczych EC Karolin – ocena możliwości przejścia bloków do pracy wydzielonej, Poznań, czerwiec 2012 r. Wykonana na zlecenie: Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA.

23. Opracowanie koncepcji pracy bloków energetycznych PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A. na wydzielone wyspy obciążeniowe. Poznań, grudzień 2009 r. Wykonana na zlecenie: PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A.

22. PROJEKT BADAWCZY ZAMAWIANY Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU” Umowa nr KON-005/WEiA/2008 z dnia 7.04.2008 Zadanie: 6, Podzadanie: 6.1.2B, 6.2.3, 6.2.5A, 6.2.5B. Zadanie: 7, Podzadania: 7.2.4, 7.3.4 Zadanie :8, Podzadania : 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2. Poznań, grudzień 2009. Wykonany dla MEN

21. PROJEKT BADAWCZY ZAMAWIANY Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU” Umowa nr KON-005/WEiA/2008 z dnia 7.04.2008 Zadanie: 3, Podzadanie: 3.2.13 Zadanie: 6, Podzadania: 6.1.2, 6.1.10, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.11, Poznań, grudzień 2008. Wykonany dla MEN

20. Wsparcie badawczo-naukowe działań związanych z przeprowadzeniem eksperymentu systemowego podania napięcia i mocy rozruchowej z EW Dychów do Elektrowni Dolna Odra. Etapy I do VII ; w latach 2009 - 2011r.; wykonano dla PSE-Operator SA.

19. Koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem eksperymentu systemowego podania napięcia i mocy rozruchowej z elektrowni wodnej Dychów do Elektrowni Turów. PP IE-41/ 778/07 Poznań, wrzesień 2007, zakończenie 2008 r.; wykonano dla PSE-Operator SA.

18. Ireneusz Grządzielski (kierujący pracą), Krzysztof  Marszałkiewicz, Krzysztof Sroka, Marian Maćkowiak, Maciej Sroka:  Wsparcie badawczo-naukowe działań związanych z przeprowadzeniem eksperymentu systemowego podania napięcia i mocy rozruchowej z EW Dychów  do Elektrowni Dolna Odra. Na zlecenie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne  Operator,  ul. Warszawska 165,  05-520 Konstancin-Jeziorna, sierpień 2011 r

17. Instrukcja tworzenia układów  wyspowych z bloków  w BOT Elektrowni Opole po ich przejściu do stanu pracy wydzielonej (PWE) z KSE po wystąpieniu awarii katastrofalnej. Poznań, etap I – grudzień 2006 r., etap II-  kwiecień 2007 r.,  wykonana dla PSE – Operator S.A.

16. Instrukcja dociążania bloków Elektrowni Dolna Odra w procesie odbudowy KSE po ich uruchomieniu z ESP Żarnowiec lub EW Dychów  lub  ze stanu pracy wydzielonej (PWE), Poznań, grudzień 2005r,  wykonana dla PSE – Operator S.A.

15. Instrukcja podania napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Wodnej Włocławek do Elektrowni Bełchatów przy wykorzystaniu ciągu linii 220 kV w przypadku wystąpienia awarii systemowej. Poznań, grudzień 2004, wykonana dla PSE S.A.

14. Instrukcja wykorzystania, po wystąpieniu totalnej awarii systemowej, Elektrowni Wodnej Dychów w celu uruchomienia Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Turów. Poznań, grudzień 2004, wykonana dla PSE S.A. 2

13. Analiza pracy zabezpieczeń  na wybranych ciągach rozruchowych, w trakcie odbudowy systemu po blackout′cie.  Poznań, grudzień 2000, wykonana dla PSE S.A.

12. Uruchomienie z EW Dychów bloku gazowego w EC Gorzów oraz uruchomienie bloku 200 MW w El. Dolna Odra.  Etap I  grudzień ’99, etap II styczeń 2000, etap III - Raport końcowy z realizacji eksperymentu systemowego  czerwiec 2002; wykonana dla PSE S.A.

11. Analiza pracy zabezpieczeń, na wybranych ciągach rozruchowych PSE-Wschód, w trakcie odbudowy po blackout’cie. Listopad ’99; wykonana dla PSE S.A.

10. Instrukcja postępowania dla DIRE EC Poznań-Karolin, w przypadku całkowitego  zaniku napięcia w systemie  elektroenergetycznym ODM Poznań. Kwiecień `99; wykonane dla ZEC Poznańskich.

9. Wytyczne, dla DIR ZDR/ZDM, opracowywania instrukcji ruchowych odbudowy zasilania z sieci rozdzielczej, po awarii katastrofalnej. Listopad ′99; wykonana dla PSE S.A. (PSECentrum)

8. Odbudowa zasilania podsystemu elektroenergetycznego PSE “Wschód”, w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci. Etap I  czerwiec ‘98,  etap II  październik ’98, etap III  styczeń ’99; wykonana dla PSE S.A.

7. Instrukcja postępowania dla obsługi  stacji  110 kV EC Czechnica, w przypadku całkowitego zaniku napięcia w systemie elektroenergetycznym ODM Poznań. Grudzień ′98; wykonane dla ZEC Wrocław SA.

6. Instrukcja postępowania dla DIR EC Wrocław, w przypadku całkowitego zaniku napięcia w systemie elektroenergetycznym  ODM Poznań. Grudzień ′98; wykonane dla ZEC Wrocław SA.

5. Opracowanie instrukcji ruchowych  dla DIR ODM, odbudowy podsystemu elektroenergetycznego PSE – Centrum po awarii katastrofalnej, etap I grudzień ′98; wykonane dla PSE SA.

4. Instrukcja postępowania dla DIR  EC Czechnica,  w przypadku całkowitego zaniku napięcia  w systemie  elektroenergetycznym ODM Poznań.  Listopad  ′98; zlecenie ZEC Wrocław SA.

3. Dobór nastaw zabezpieczeń, na wybranych ciągach rozruchowych ODM Poznań, po black-out `cie, w celu restytucji systemu  elektroenergetycznego ze źródła zewnętrznego. Listopad ′98;  wykonane dla PSE SA.

2. Odbudowa zasilania podsystemu ODM Warszawa, w przypadku całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci  elektroenergetycznych. Etap I październik ′96, etap II grudzień ′96, etap III luty ′97, etap IV czerwiec ′97, etap V październik  ′97; wykonane dla PSE SA.

1. Odbudowa zasilania systemu elektroenergetycznego obszaru ODM Poznań, w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci.  Etap I maj ′94, etap II sierpień ′94, etap III listopad ′94, etap IV marzec ′95, etap V czerwiec ′95; wykonane dla PSE SA.