Przygotowanie, organizacja,oraz uczestnictwo w eksperymentach systemowych opracowanie raportów

9. Koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem eksperymentu systemowego podania napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Wodnej Dychów do Elektrowni Turów, lipiec 2007 r. (powtórzenie eksperymentu w 2008 r)

8. Uruchomienie z Elektrowni Wodnej  Dychów bloku 200 MW w El. Dolna Odra, maj 2002 r .

7. Eksperyment systemowy przesyłu mocy rozruchowej z EC Poznań-Karolin do El. Pątnów,  liniami 110 i 220 kV. (Odbudowa zasilania  systemu elektroenergetycznego obszaru ODM Poznań, w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci – etap VII). Marzec 1996 r.; wykonane dla PSE SA.

6. Restytucja KSE – praca wyspowa bloku nr 9 Elektrowni Konin z Hutą Aluminium. Grudzień 1995; wykonane dla PSE SA.

5. Próby tworzenia dróg i przesyłu po nich mocy  rozruchowej, dla uruchomienia  elektrowni systemowych w przypadku „blackout′u”. (Odbudowa zasilania systemu elektroenergetycznego obszaru ODM Poznań, w przypadku  całkowitego wyłączenia elektrowni i sieci – etap VI). Listopad 1995; wykonane dla PSE SA.

4. Próba przejścia bloku 120 MW w Elektrowni  Adamów   do pracy  na  potrzeby  własne  i tworzenie lokalnej wyspy obciążeniowej z KWB Adamów. Lipiec 1995; praca wykonana dla ZE PAK.

3. Próba utrzymania w stabilnym stanie pracy bloku nr 1 Elektrowni Pątnów,  po zrzucie obciążenia z poziomu  bliskiego  znamionowemu. Luty 1995; praca wykonana dla ZE PAK.

2. Próba uruchomienia bloku BC-50 w EC Poznań-Karolin z zewnętrznego   źródła i przejście do pracy wyspowej z wydzielonym GPZ - em. Przeprowadzenie eksperymentu 25.08.1994 r., opis w pracy z poz. A.1., etap III.

1. Próby utrzymania  w ruchu na potrzeby własne bloku 50 MW w EC Poznań-Karolin ocena możliwości wykorzystania tego  źródła do restytucji podsystemu ODM Poznań. Przeprowadzenie  eksperymentu 28.07.1994 r., opis w pracy  z poz. A.1. etap II.